Основни стъпки при изграждане на Фотоволтаична електроцентрала

Все по-нашумяла става темата за производство на т.нар. зелена енергия, или това е производството на енергия от възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/. Най-предпочитаното от инвеститорите и най-достъпно за момента, е производството от фотоволтаични електроцентрали /ФЕЦ/ използващи слънчевата енергия. В настоящата статия ще се опитаме да систематизираме най-общо основните моменти, при изграждане на една соларна централа.

Стъпките по въвеждане на една фотоволтаична електроцентрала в експлоатация могат да бъдат различни, в зависимост от инсталираната мощност или при евентуални промени в законодателството, но в общият случай се свеждат до следното:

 1. Изготвяне на Скица и виза за проектиране на ФЕЦ (изготвя се от общината);
 2. ОВОС (изготвя се от МОСВ и РИОСВ);
 3. Получаване на Становище за присъединяване от местното ЕРП (+становище от ЕСО в определени случаи, изготвя се от ЕРП);
 4.  Сключване на Предварителен договор с ЕРП (изготвя се от ЕРП);
 5. Изготвяне на Проект за ФЕЦ (изготвя се от проектанти);
 6. Проект трафопост – когато е нужно, според становището на ЕРП-то (изготвя се от проектанти);
 7. Проект кабелна линия Средно или Ниско напрежение - според становището (+ парцеларни планове, ако е в землище, изготвя се от проектанти);
 8. Съгласуване на изготвените проекти (ЕРП, ЕСО, община);
 9. Становище издадено от органите по пожарна безопасност за строежите І, ІІ и ІІІ категория (изготвя се от РСПБЗН);
 10. Оценка за съответствието на проектната документация с основните изисквания към строежите (ОСИП) (изготвя се от строителния надзор);
 11. Издаване на Строително разрешение (изготвя се от общината);
 12. Сключване на Договор за присъединяване с ЕРП (изготвя се от ЕРП);
 13. Строителство (инвеститор);
 14. Въвеждане на централата в експлоатация (изготвя се от ЕРП, ДНСК);
 15. Договор за изкупуване на електричеството и отделен договор - за балансиране;
 16. Производство - клиентът издава месечни фактури за произведеното електричество на база на издадени от ЕРП месечни протоколи.

Този уебсайт анализира поведението на посетителите, т.е. използването на "бисквитки" за целите на измерване, оптимизиране и персонализиране на съдържанието. Партньорите ни за социални и анализи могат да обединяват тази информация с други данни, които вече имат. В Политика за поверителност можете да получите повече информация за това. Като продължавате да сърфирате в сайта, вие се съгласявате тази обработка на данните от оператора на сайта и трети страни да бъде оттеглена по всяко време за в бъдеще.
OK